Laundry Systems - samoposlužne praonice rublja i oprema za pranje rublja

Oprema za samoposlužne i uslužne praonice

HR / ENG
Loundry Lounge
Laundry Lounge dizajnerska samoposlužna praonica, opremljena novom generacijom usavršenih uređaja s malom potrošnjom vode i energije najnoviji je svjetski trend.
U takvim se praonicama, za razliku od postojećih kemijskih čistionica i praonica ljudi osjećaju ugodnije a rublje im je kvalitetnije i brže oprano, što je novi pristup tradicionalnom konceptu praonica rublja.
Osim ugodnog interijera, u LG Laundry Lounge praonicama dostupan je besplatan internet i televizija, aparati za kavu i sokove jer cilj je stvoriti kućnu atmosferu.
Prednost ovog franšiznog modela je činjenica da primatelj franšize ne plaća ulaznu niti redovitu naknadu jer su one već uračunate pri kupnji neophodnih strojeva.
Primatelj franšize, treba pronaći prostor od najmanje 30 četvornih metara na kvalitetnoj lokaciji sa dovoljnim prikljućkom za elektrićnu energiju ili plin.
Davatelj franšize osigurava sve neophodne strojeve i pruža pomoć pri planiranju poslovanja, odabiru lokacije, opremanju interijera, održavanju strojeva te daje čak i marketinšku i prodajnu potporu.
Skinite PDF brošuru sa svim detaljima poslovanja i uređenja Laundry Lounge samoposlužnih praonica